lavendel2

gebed
 
God help mij
ik wil bidden
en mijn gedachten richten op U
alleen kan ik het niet
 
in mij is duister
bij U is licht
 
ik ben eenzaam
maar Gij verlaat mij niet
 
ik ben bang
maar bij U vind ik hulp
 
ik ben onrustig
maar bij U vind ik vrede
 
ik ben bitter
maar bij u vind ik geduld
 
ik zie niet waarheen uw wegen leiden
maar Gij weet de weg voor mij
 
 
Dietrich Bonhoeffer