lavendel2

 
 
 
 
 
Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid,  kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.

Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.

In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
al vrouw, als man, als mens

René van Loenen