lavendel2

zegen van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw
 
 
de Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
 
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
 
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
 
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
 
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
 
de Heer zij boven u
om u te zegenen
 
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid