lavendel2

moge Gods engel
jouw recht op bestaan
behoeden en bewaren
moge de engel van de weerbaarheid
het voor jou opnemen
en jou kracht geven
om overeind te blijven
moge Zijn engelen
om jouw eigenheid heen staan
en jouw bijzonderheid laten stralen
moge je vandaag de aanwezigheid
van Gods speciale beschermengel
rondom jou weten
zegenspreuk bij psalm 5 van Franciscus
Herman de Vos kapucijn