lavendel2

de wijze mannen

wisten het
het licht aan de hemel
was een bode
van nieuw leven

ze verlieten
hun werk en gingen
 op weg

in donkere tijden
door onbekende streken
langs stoffige wegen

wij mensen van vandaag
hebben gehoord
van het Licht
de Bode
van leven
 
willen
wij het werk
voor het Vrede rijk
op ons nemen

in onrustige  tijden
langs oneffen paden
met nooitgedachte stappen

vrede en alle goeds
daarbij toegewenst

vandaag morgen
 en in het nieuwe jaar


aukje wijma
..............................