lavendel2

moeders

 het bijbelboek mattéus
benoemd in haar geslachtregister
naast vele mannennamen
vijf moeders

vrouwen uit allerlei rangen
en standen overal vandaan
waren mede wegbereiders
van Het Kind

De Vredevorst

vanuit vele windstreken komen
 mannen vrouwen en kinderen
 van allerhande komaf
 naar ons land

op onze wegen
mogen ze
temidden van ons
 schuilen
 verblijfplaats vinden
meewerken aan ons land

het ochtendgloren
 maakt ruim baan
ons bevrijdingsfeest
is in aantocht


aukje wijma
........................................................