lavendel2

advent

uit ballingschap verlost

hoor Israëls
klanken overkomen

het heil
kan straks
ook binnenstromen
bij kinderen
van het aarderijk

zij mogen delen
in de vrede
en eeuwig
in Gods liefde leven


aukje wijma