lavendel2

op kommende wei

it nije jier stiet foar de doar
meikoarten knalt it iepen

 ús kânsen krije in nije dei
talenten brekke iepen

aukje wijma