lavendel2

ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste
in de taal van de wapens
in de macht van de machtigen

maar ik wil geloven
in het recht van de mens
in de open hand
in de macht der geweldloosheid

ik zal niet geloven
in ras of rijkdom
in voorrechten
in de gevestigde orde

maar ik wil geloven
dat alle mensen mensen zijn
dat de orde van de macht en het onrecht
wanorde is

ik zal niet geloven
dat ik niets te maken heb
met wat ver van hier gebeurt

maar ik wil geloven
dat de hele wereld mijn huis is
en het veld dat ik bezaai
dat allen oogsten van wat allen gezaaid hebben.

ik zal niet geloven
dat ik verdrukking dáár kan bestrijden
als ik onrecht hier laat bestaan

maar ik wil geloven
dat recht één is hier en daar
dat ik niet vrij ben
zolang nog één mens slaaf is

ik zal niet geloven
dat oorlog en honger onvermijdelijk zijn
en vrede onbereikbaar

maar ik wil geloven
in de kleine daad
in de schijnbaar machteloze liefde
in de vrede op aarde

ik zal niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
ik zal niet geloven
dat de droom van de mensheid
een droom zal blijven
dat de dood het einde zal zijn

maar ik durf geloven
altijd en ondanks alles
in de nieuwe mens
ik durf geloven
in Gods eigen droom
een nieuwe hemel een nieuwe aarde
waar gerechtigheid zal wonen

auteur onbekend