lavendel2

gebed

God help me
ik wil bidden en mijn gedachten richten op U
alleen kan ik het niet

in mij is duisternis
bij U is licht

ik ben eenzaam
maar Gij verlaat mij niet

ik ben bang
maar bij U vind ik hulp

ik ben onrustig
maar bij U vind ik vrede

ik ben bitter
maar bij U vind ik geduld

ik zie niet waarheen uw wegen leiden
maar Gij weet de weg voor mij

Dietrich Bonhoeffer