lavendel2

Gebed om de vrede

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
laat mij waar haat is, liefde brengen.
laat mij waar wrok is, vergeving brengen.
laat mij waar tweedracht is, eenheid brengen.
laat mij waar dwaling is, waarheid brengen.
laat mij waar twijfel is, geloof brengen
laat mij waar wanhoop is, hoop brengen.
laat mij waar duisternis is, licht brengen.
laat mij waar verdriet is, vreugde brengen.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
want door te geven krijgen we,
door ons te vergeten vinden we,
door te vergeven worden we vergeven,
door te sterven verrijzen we
tot het eeuwig leven.