lavendel2

ontmoeting met de Ander

in het geloof
'Gods vereniging met de ziel'
ben jij één in God

en bestaat God geheel in jou
zoals Hij voor jou
geheel en al bestaat
in alles wat je tegenkomt

in dit geloof
daal je
in het gebed
in jezelf neer
om de Ander te ontmoeten

eerst wanneer je
in jezelf neerdaalt
ervaar je daarom
in de ontmoeting met de Ander
de goedheid
als uiterste werkelijkheid
verenigd en levend
in Hem en door jou

Dag Hammerskjold