lavendel2

kunstenaar

verbinding 
maken
breekt grenzen
open

verbeelding
 creëren
maakt inzicht
helder

verscheidenheid 
accepteren
brengt liefde
dichtbij

verrassing 
verwelkomen
geeft innerlijke
vreugde

verwondering 
ervaren
heeft Eeuwigheids
waarde

aukje wijma