lavendel2

ynienen

sjen en witte
as ik it tearhertige
minske oansjoch
sjogge Jo my oan

as ik in earm slach
om flechtelingen yn noed
omearmje Jo my

As ik oaneine
siken oanreitsje
reitsje Jo my oan
komme Jo tichterby

aukje wijma