lavendel2

Ivige

hoenear

lear ik
dat genede
frijheid jout

kin ik
it sêfte rûzjen
fan 'e Geast ferstean

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)