lavendel2

tegenstroom

altijd weer

is Pinksteren
tegen de stroom in geloven
dat wij van Hem
afkomstig zijn

Zijn niet te vatten Geest
begeleidt ons
elke dag doet harten
opspringen van verwondering

tegen de stroom in
altijd weer

aukje wijma