lavendel2

   
tegenstroom

altijd weer

is Pinksteren
tegen de stroom in
geloven
dat wij
van Hem
afkomstig zijn

Zijn niet te vatten Geest
begeleidt ons
elke dag
doet harten
opspringen
van verwondering

tegen de stroom in
altijd weer

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)