lavendel2

   
Pinksterfeest

hjoed 
ferwachtsje
ik Jo
yn in rûzjende
ûnwaarswyn

hjoed 
meitsje
ik my ree
foar Jo
golle waarme gloede

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)