lavendel2

Pinksterfeest

hjoed 
ferwachtsje ik Jo
yn in rûzjende ûnwaarswyn

hjoed 
meitsje
ik my ree foar Jo
golle waarme gloede

aukje wijma