lavendel2

ja natuurlijk

Uit de massa bij de Jordaan trad Hij naar voren
Jezus Mensenzoon en Zoon van God
daalde af tot in de rivier
water kostbaar en nuttig nederig en kuis
en niet alleen goedkoop
water want zonder is er geen leven
plant dier mens alle leven uit het water

hier stond Hij aan de bron
van het bestaan werd Hij geraakt
door het heilige
Gods adem
die vanaf den beginne de wateren beroerde

geboren uit het water
was Hij gebonden aan de aarde
hier hard daar weerbarstig
daar zacht en meegevend
klompige klei en zompig veen
Hij wist er Zijn plaats
stak Zijn kop niet in de wolken
ont aarde nooit

vergeleek een koninklijk rijk met heil
met zaad en rots met boom en lamp
met tarwe en onkruid
kende het verschil
tussen verstikkend asfalt en levend zand
gebruikte natte koude slijk
om blinden de ogen te openen
voor de vogels in de lucht
en de leliën op het veld
kleine grote wonderen
om van te genieten
gratis zomaar gegeven
zeg maar wie Hij danken moet?

en Hij riep uit Vader Ik prijs u
omdat gij deze dingen verborgen hebt gehouden
voor rijken machtigen en bezitters
geselecteerde ingewijden
die met hun knap stel hersenen
het leven deduceren
tot materie het aan flarden scheuren
en de brokken en de stukken
analyseren en verifiëren

armen en kinderen zij bezitten de sleutel
zien misschien minder maar horen des te beter
het mysterie van de liefde meekloppen
op het ritme van hun hart
voelen des te beter
Gods scheppende vingertoppen trillen
in het licht van de lente
het kabbelen van een beek
de rust van de stilte

en kinderlijk ontvankelijk
zong de arme zijn lied
een lofzang op het aardse paradijs
van het leven

auteur onbekend