lavendel2

onze Vader

onze Vader
al zolang onderweg
van de hemel
naar de aarde
Uw Naam worde
geheiligd
nooit meer
in gevechten
van volk
tegen volk
van man
tegen man
Uw Naam
worde gedaan
en doorgegeven
in gerechtigheid
en vrede
van mens tot mens
van land tot land
over heel de wereld

laat komen uw rijk
door allen
die veranderd zijn
in mensen van vrede
en mededogen

laat gebeuren
in ons midden
wat wij hebben
uitgesteld
tot in de hemel

geef ons heden
zoveel inzicht
dat wij weten
wat ons werkelijk
tot vrede
en toekomst brengt

vergeef ons
dat wij u tegenhielden
in zoveel mensen
zoveel eeuwen lang

en leid ons weg
uit de verleiding
tot macht en geweld
maar verlos ons
vandaag nog
van één wereld
voor enkelen
en open die wereld
van god en mensen
met allen

amen