lavendel2

omhelzen of bestoken

iedere keer dat  we

elkaar vergeven
in plaats van elkaar te lijf te gaan

elkaar zegenen
 in plaats van vervloeken

elkaar de wonden verzorgen
in plaats van dieper maken

elkaar bemoedigen
in plaats van ontmoedigen

elkaar hoop geven
in plaats van tot wanhoop drijven

elkaar omhelzen
in plaats van bestoken

elkaar begroeten
 in plaats van negeren

elkaar danken
 in plaats van bekritiseren

elkaar prijzen
 in plaats van belasten

kortom iedere keer dat we

kiezen voor elkaar
 in plaats van tegen elkaar

maken we Gods liefde zichtbaar

verminderen we het geweld
en werken we
 aan het tot stand komen
van een nieuwe gemeenschap

henri nouwen