lavendel2

een nieuwe tijd

uit elke crisis kan
een nieuwe tijd
geboren worden.

de zin van elke crisis
is opnieuw geboren worden
uit de onzin
van een dwaas verleden.

de nieuwe tijd begint
aan de basis

bij mensen
die niet bang zijn

die opkomen voor vrede
voor de vrijwaring
van het menselijk milieu
en voor de terugkeer
naar een natuurlijk levensritme.

we hebben nood aan mensen
zoals een Franciscus van Assisi

een arme man van God
zonder pretentie

een kleine man
die ook genezen kan

precies omdat hij arm is
blijmoedig en deemoedig

een kleine broeder
die iedereen en alles liefheeft
en die overdrijft in de liefde.