lavendel2

dankbaarheid

het heilige in het alledaagse vinden  
vrede die alle verstand
te boven gaat

 in een open levenshouding ja zeggen
tegen Gods liefde
kleur bekennen genade
als een gift ontvangen

groeien naar
innerlijk weten  waarin
gegeven loslaten
vrijheid ontvangt

over vanzelfsprekende
zaken de lofzang
aanheffen


aukje wijma