lavendel2

   
Schepper van alle leven 


ik wil zingen
over uw
wonderbaarlijke schepping

en samen
met uw
geloofsgemeenschap

vragen om een zegen
over ons leven
van alle dag

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)