lavendel2

Schepper van alle leven 


ik wil zingen 
over uw
wonderbaarlijke schepping
en samen met uw
geloofsgemeenschap
vragen om een zegen
over ons leven
van alle dag

aukje wijma