lavendel2

solidair

één in twee eenheid
samen meer dan
verwantschap delen


tot aan mijn ziel 
naast mijn
naaste durven gaan

aukje wijma