lavendel2

uit zicht

innerlijk weten
dat leven voorbij
onze gedachten
ons weten
zo anders
zal zijn
dan wij hier en nu
kunnen vatten

zo onvoorstelbaar anders

aukje wijma