lavendel2

zoeken en vinden

schoorvoetend kwamen we
zaten in schoolbanken
luisterden naar
wijze mensen
en vertelden elkaar
over die Ene
Onbegrijpelijke
Wonderlijke Raadsman
waar we meer
van wilden weten en begrijpen

een zoektocht van drie jaar
waarin geloofskleuren verschoten
diamanten
uit losgelaten geloofswaarheden
te voorschijn kwamen

na drie jaar zoeken en vinden
gaf de richtingwijzer
twintig jaar
een wisselende oase plek aan
waar we bij tankten
deelden en ons verrijkten
aan elkaar
en de Bron van alle leven

en nu na drie en twintig jaar
laten we elkaar los
maar blijven hart lijk verbonden
zonder elkaar te ontmoeten

we beseffen  hoe rijk we zijn
geworden van elkaar
en van Hem
die ons verder zal
helpen zoeken en vinden

aukje wijma

laatste ontmoetingsdag
van de theologische vormingsgroep