lavendel2

eerste testament

Licht schijnt over
verbeeldende taal

een chaoszee die
op het ritme van getallen
geborgen wordt
binnen het raamwerk
van woorden

zo vol zo rijk
zo onbegrijpelijk te verstaan.

aukje wijma