lavendel2

   
útsicht


tsjin de stream yn

altyd wer

is Pinkster
tsjin de stream yn
leauwen
dat
 't Jo Soan te finen is

de wolk it sicht
net mear benimt


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)