lavendel2

Pinksteren


Geest 
raak mij aan
waai door mij heen
vurig mij aan

aukje wijma
............................................