lavendel2

 opnieuw

elke dag
mogen leven op
weg naar de toekomst
verwondering

verwondering
over hoe deze advent
tijd van inkeer
inzicht geeft

aukje wijma