lavendel2

stroffeljend


stroffeljende wei
gean ik it paad
der ‘t Jo my lâns liede

somstiden wol
ik sljochte paden nimme
der ‘t ik
noflik rinne kin

foar myn gelok
behoedzje Jo
my derfoar

noflik rinne
is net myn wei mei Jo

gelok is foar my
allinne stroffeljend
ûnder Jo beskerming

aukje wijma
te finnen

aukje wijma