lavendel2

De gezonde zaden water geven


Bewustzijn bestaat op twee niveaus: in de kiem,
als zaadje en als de manifestatie van deze zaadjes.
Stel dat er een zaadje van boosheid in ons is.
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor dit zaad,
 kan het gebeuren dat het zich manifesteert
als een vorm van energie die we woede noemen.
Het vlamt op en het bezorgt ons veel ellende.
Het is erg moeilijk om blij te zijn op het moment dat het zaad van woede
zich in ons manifesteert.
Elke keer dat het zaad de gelegenheid heeft zich te manifesteren,
 komen er meer van dat soort zaadjes bij.
Als we vijf minuten lang boos zijn,
worden er gedurende deze vijf minuten nieuwe boosheidszaadjes geproduceerd
en opgeslagen in de bodem van het onderbewuste.
Dat is de reden waarom we voorzichtig moeten zijn met hoe we leven
 en aan welke emotie we uiting geven.
Als ik glimlach komen de zaadjes van glimlachen en vreugde boven.
Zolang ze manifest zijn, worden nieuwe zaadjes van glimlachen en vreugde geplant.

Als ik jarenlang niet glimlach, wordt dat zaad steeds zwakker,
 en ben ik misschien niet meer in staat om te glimlachen.
Er zijn verschillende soorten zaad in ons, zowel goede als slechte.
Sommige zijn in de loop van ons leven geplant en andere hebben we van onze ouders,
 onze voorouders en de maatschappij gekregen.

Een graankorrel weet hoe hij moet ontkiemen en bladeren,
 bloemen en korenhalmen moet maken;
die kennis is door vorige generaties doorgegeven en ligt in de graankorrel opgeslagen.

Zo is er in ons lichaam en in onze geest
ook kennis die door vorige generaties is doorgegeven.
Onze voorouders en onze ouders hebben ons zowel zaadjes van vrede,
vreugde en geluk gegeven en ook zaadjes van verdriet, boosheid en haat.
Iedere keer dat we ons er op toeleggen om gezond te leven,
planten we gezonde zaadjes in onszelf en versterken we de gezonde zaden die er al zijn.

Gezonde zaden functioneren als antilichamen.
Wanneer een virus onze bloedbaan binnendringt,
 wordt het omgeven door antilichamen die er voor zorgen dat het getransformeerd wordt.
Hetzelfde gebeurt met onze psychologische zaden.
Als we zaadjes planten die gezond, heilzaam en verfrissend zijn,
 zullen die voor onze negatieve zaden zorgen, zelfs zonder dat we er om vragen.

Laten we als een goede tuinman
een flinke voorraad gezonde zaden kweken, en ze met liefde water geven.