lavendel2

Ik geloof
 
 
Ik geloof in U de Schepper
die de hemel en de aarde heeft gemaakt
de planten en de dieren
ja alles wat er is
ook de mensen
 
Ik geloof dat U de mensen
aan elkaar heeft gegeven
om samen een reis door het leven te maken
op weg naar Uw Koninkrijk
als een liefdevolle Vader
gaat Hij met me mee
 
Ik geloof dat ik niet bang hoef te zijn
om de weg kwijt te raken
omdat Jezus Uw Zoon
met me mee gaat
Hij wijst me de weg
en Hij geeft me te eten en te drinken
zodat ik de reis vol kan houden
 
Ik geloof dat het een reis wordt
om nooit meer te vergeten
omdat Uw Geest bij me zal zijn
die Geest maakt dat ik het leven aankan
en liefdevol kan zijn voor jou
Ze geeft me wijsheid en kracht
en Ze helpt me om door te gaan
als ik het niet meer zie zitten
 
Ik geloof dat het einddoel
van mijn reis onvoorstelbaar mooi zal zijn
een land van vrede
waar geen verdriet is maar blijdschap
waar geen dood is maar leven
eeuwig leven
 
dat is wat ik geloof