lavendel2

bidden

wij sluiten  onze ogen
om tot ons zelf te komen
en tot U

wij sluiten onze ogen
om een betere kijk te krijgen
op de wereld om ons heen

wij sluiten onze ogen
om zicht te krijgen
op uw rijk van toekomst

wij vouwen onze handen
om tot rust te komen
en tot overgave

wij vouiwen onze handen
om in aanraking te komen
met U

wij vouwen onze handen
om ze beter
te kunnen gebruiken

verhoed God
dat een blik in onze ogen
een medemens zou kwetsen of kleineren

verhoed dat onze handen
naar zich toe zouden graaien
of van zich af zouden slaan

maar geef dat onze ogen
omzien naar de ander
blijmakend en meedogend

en geef dat onze handen
U en medemensen
van harte ten dienste staan

van ds. Jaap Zijlstra