lavendel2

Gods fantasie
 
in het begin was de fantasie
de fantasie was bij God
de fantasie was God
en Gods ongebreidelde fantasie
bracht het heelal op gang
de mateloze ruimte met al zijn planeten
met de gloeiende zon
de maan en de sterren
met licht en donker werkte God
met kleuren en tinten
en God kreeg plezier in zijn werk
 
toen nam God een rib
uit het gloeiende lijf van de zon
en hij maakte daarvan een nieuwe planeet
die hij aarde noemde
hij liet de zon erop schijnen
en de wolken liet hij vruchtbaar regenen
er kwam leven op de kleine aarde
velden van groen
en daartussen de bloemen en de bomen
toen kwamen de dieren
ze liepen tussen de bomen ze vlogen in de lucht
en ze zwommen in het water
en God kreeg steeds meer plezier
in zijn fantastisch werk
 
toen kwam God op het idee van de mensen
zou hij het durven
aan mensen zijn fantasie toevertrouwen
mensen verder laten gaan met
alles wat hij zelf begonnen was
 
en ..God waagde het erop
hij zei tegen de mensen
volbreng mijn fantasie mijn onvoltooide schepping
maak mijn wereld tot een bewoonbaar huis
verander de rotsen in bronnen en vijvers
verander de stenen in helder water
verander het water in wijn voor iedereen
maak goed wat nu nog niet af is
breng alles thuis
wat naar mij onderweg is
 
bewaar mijn fantasie maak alles nieuw
tot zelfs de dood zal veranderen
in poort van leven
 
auteur onbekend