lavendel2

rustpunt

stilgezet
kleuren de dagen anders
worden gedachten
gezeefd

kan verwondering
te voorschijn komen

aukje wijma