lavendel2


leefregel

het kwetsbare
naakte
van de ander

niet door vertellen
open  baren

je afwenden
en het met
liefde bedekken

gezegend zul je zijn.

aukje wijmanaar Genesis 9: 18-30