lavendel2

opnieuw
 
altijd weer zijn er mensen
 die belangeloos
uren en dagen
kostbare tijd geven
 
altijd zullen er mensen zijn
die met hart en ziel
elkaar steunen
in voor en tegenspoed
 
 zullen er mensen zijn
die zich sterk maken
voor wat zwak
en weerloos is
 
altijd  zijn er mensen
die geloven
in het wonder
van samen delen

altijd en altijd weer
zullen mensenkinderen
Zijn helende woorden
aldoende leren
 
aukje wijma