lavendel2

Jacob

de zegen ligt
op me 
te wachten
geduld is niet
mijn 
sterkste kant

dus ga ik in op
slimme krachten
ze nemen me
wel bij de hand

verpakken me in vreemde
kleren 
en fluisteren
dringend
aan mijn oor

ga jij jouw zegen
nu maar halen
daar ben je
toch geboren voor

mijn knieën knikken
en ze beven
ik krijg de zegen
toebedeeld

mijn hart bonst huilt
door lange nachten
tot eerlijkheid
is klaargespeeld

aukje wijma