lavendel2

toekomst

gebeurtenissen
die teweegbrengen
dat ik niet meer
terug kan

gaandeweg
groeit de ervaring
gevoeligheid
 
die met zich mee brengt
dat ik steeds dichter
bij U  kom


aukje wijma