lavendel2

eeuwige bescherming

Ezechiël
Franciscus
en wij
 
eeuwenlang

zagen zij vergezichten
verwonderen
wij ons
over hun berichten

door de eeuwen heen

gingen zij
gaan wij
aan Zijn Hand


aukje wijma