lavendel2Pasen voorbij

de steen is
weggerold
het graf is leeg
wij staan verbaasd
verdwaasd
met lege handen

als wezen
zoeken we naar wegen
 en lopen ziende blind
in open armen
van 't verloren Kind

Hij deelt opnieuw
met ons 
het brood
maant ons
tot drinken aan

gevoed
en in zijn spoor
kunnen we verder gaan


aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)