lavendel2

hosanna


zal ik ook meelopen in de stoet

van mensen uit alle volken
klanken horen uit alle talen

hoor ik bij de menigte
met zwaaiende palmtakken
enthousiast roepende
onze redding komt
van God op de troon
en het Lam
aan zijn voeten

zijn mijn kleren
wit gewassen in het bloed
van het Lam

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)