lavendel2

kerstboodschap

in het begin
was er het Woord

het Woord is eeuwig
licht in het donker

het heeft een gezicht gekregen
onder ons gewoond

en wij
verstaan het niet
lopen er aan voorbij

tot we opnieuw geboren worden

niet uit een mens
maar aangeraakt
door de Geest

tot leven geroepen

om lichtdragers
en boodschappers
van vrede en alle goeds
te zijn


aukje wijma
.................................................