am-fluss

   
kloostergangers

aandachtig rond de
tafel
aangeschoven
van overal vandaan

zoekend naar rust
en vrede
liefde

ontvangen we
woorden
uit het hart gegrepen

van over grenzen
rijkdom van eenvoud

Geestkracht waait

onder zijn beschermende
Aanwezigheid

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)