lavendel2

geen afzondering

samen thuiskomen
in gemeenschap

en vrede brengen
aan vijanden

tussen hen
je verheugen
het leven vieren

doen wat je hand
elke dag onderweg
vindt om te doen

levende bouwstenen
 verzamelen
voor Hem

aukje wijma