lavendel2

in wei nei libben

yn ‘e tsjinstream 
stean 
in wei mei wjerstân
en pine en ûnwissens

tsjin ‘e stream 
yn witte
dizze wei mei
kûlen en swierrichheden

hâld my ticht by Jo


aukje wijma