lavendel2Franciscus


 
een bloem
buigt zich
naar het Licht

ontvangt
een stralenkrans

verlicht
harten
in duizendvoud


aukje wijma
............................................