lavendel2

   
doortocht

door het water 
vroeg of later
bron van mijn verlangen

klaar en helder 
is haar baan
jij mag ook haar wegen gaan

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)