lavendel2

beweging

het zijn
meelevende woorden
die een wereld draai geven
 
er zijn kleine gebaren
die een mensen hart
voor zich winnen

het zijn
meelopende voeten
die toekomst bepalend zijn
 
er zijn Dragende Krachten
die een mensenziel
voor altijd bewaren


aukje wijma